Villkor för porträttfotografering

med Tove Larsson Fotografi

Betalningsvillkor

Betalning sker mot faktura eller via företagsswish när beställaren har gjort urvalet från fotograferingen. Faktura skickas via mail och betalas inom 14 dagar. Tove Larsson Fotografi är godkänt för F-skatt.

 

Urval

Efter fotograferingen tar fotografen fram de bästa bilderna. Beställaren får urvalet via ett webbgalleri på mail senast 3 veckor efter fotograferingen, och har då 5 dagar på sig att välja ut bilder. Bilderna i urvalsgalleriet är lågupplösta och märkta med vattenstämpel och får ej användas eller sparas.

 

Bildbehandling

Beställaren anlitar fotografen utifrån dennes bildstil och har kontrollerat den via hemsida och sociala medier. Bilderna redigeras enligt fotografens egen stil och smak. Lättare retusch ingår, mer ingående retusch debiteras per timme.

 

Leverans

Bilderna levereras via ett webbgalleri kort efter att beställaren har betalat. Leverans av produkter sker inom 4 veckor efter beställning och skickas per post. 

 

Bildanvändning

Bilderna får användas för privat bruk och beställaren har fri framkallningsrätt. Bilderna får ej redigeras eller på annat sätt ändras, det gäller även t.ex. Instagramfilter eller att göra bilderna svartvita. Ibland tvingas bilder beskäras på t.ex. Facebook eller Instagram och det är då okej. Fotografen äger fortfarande bildrättigheterna vilket gör att bilderna ej får säljas vidare. Vid publicering i t.ex. dagstidningar eller liknande ska fotografens namn och hemsideadress anges.Vid publicering på t.ex. sociala medier ska fotografens namn anges, eller om möjligt taggas.


Fotografen förbehåller sig rätten att använda bilderna i sin normala marknadsföring så som webbplats, sociala medier samt som referensbilder till kunder, om inget annat avtalas. Vid användning inom andra områden behöver fotografen godkännande från beställaren.

 

Prisändringar

Vid efterbeställningar gäller den aktuella prislistan då beställningen genomförs. 

 

Reseersättning

Resan är kostnadsfri inom Hudiksvalls kommun. Utanför tar fotografen 150 kr/påbörjad halvtimme. Till vissa platser har jag fasta priser för resa, det gäller Sundsvall, Söderhamn och Gävle, kontakta mig för info om det. I vissa fall tillkommer även boende om det är aktuellt, det avtalas via mail mellan fotografen och beställaren.

 

Ombokning och avbokning

Ombokning av dag görs kostnadsfritt. Avbokning ska ske senast 7 dygn innan bokad tid för fotografering, annars debiteras halva ursprungliga kostnaden.

 

Fotografen förbehåller sig rätten att boka om fotograferingen med kort varsel vid t.ex. allvarlig sjukdom, sjukhusvistelse, familjetragedi eller annan oförutsedd händelse. Kunden kan ej kräva ekonomisk ersättning men kan avboka fotograferingen kostnadsfritt. 

 


Genom att boka Tove Larsson Fotografi godkänner jag ovanstående villkor.